NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Święty Stanisław Kostka - Szlachectwo i młodość złączone w wybitną cnotę

Chluba Towarzystwa Jezusowego - święty Stanisław Kostka jest jednym z najmłodszych świętych Kościoła, nie męczenników. Chociaż zmarł jeszcze przed ukończeniem osiemnastego roku życia, jednak żył on dla cnót, jak mąż sędziwy. 

Św. Maksymilian Maria Kolbe

PATRON ELEKTRYKÓW, ENERGETYKÓW, ELEKTRONIKÓW, KRÓTKOFALOWCÓW, HONOROWYCH DAWCÓW KRWI, RODZIN, UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW, DZIENNIKARZY, OSÓB WIĘZIONYCH...

Św. Andrzej Bobola: urywki z męki świętego męczennika

Była to środa, 16  maja. Rozpoczęła się swoista katecheza, mająca nakłonić Andrzeja do schizmy. Kozacy byli pomysłowi w zadawaniu tortur i nie trzymali się jednego schematu. Opis męczeńskiej śmierci Boboli, zamieszczony w "Matce Wszystkich Świętych" Floriana Jaroszewicza, jest druzgocącym świadectwem kaźni, jaką schizmatyccy kozacy urządzili polskiemu kapłanowi.

Św. Józef Sebastian Pelczar - wzrastanie do świętości

Józef Sebastian Pelczar przyszedł na świat 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna. Kiedy miał 18 lat, wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. W 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie. 19 grudnia 1865 roku wyjechał na studia do Rzymu. Po powrocie do kraju kapłan pracował w Wojutyczach i Samborze.

Św. Józef Sebastian Pelczar PATRON DIECEZJI RZESZOWSKIEJ ORAZ DOBRYCH WYBORÓW

„Stało się coś nadzwyczajnego”

 

Właśnie skończyła się II wojna światowa. W listopadzie 1946 roku dwuletnia Janina Wiśniewska zachorowała na dyfteryt. Cho- roba zaatakowała jej tchawicę. Nie poma- gały żadne lekarstwa. Dziecko dusiło się, więc konieczny był zabieg tracheotomii.

 

Lekarze uważali, że choroba jest nieuleczalna. Dziew- czynka przeżyła śmierć kliniczną. Po ludzku sytuacja wydawała się beznadziejna. Jednak pielęgniarka – s. Hildegarda Pelagia Kotewicz, która opiekowała się Janiną, zaczęła modlić się za wstawiennictwem biskupa Józefa Sebastiana Pelczara o  uzdrowienie dziecka. Pod poduszkę, na której leżała dziew- czynka, wsunęła obrazek z jego podobizną.

Kim byli polscy święci?

Oprócz naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, którego świętość zaprowadziła aż na Stolicę Piotrową, w panteonie świętych i błogosławionych Polaków jest wiele godnych naśladowania postaci. Przybliżamy dwunastu, żyjących na przestrzeni wielu wieków kształtowania się naszej państwowości – od św. Stanisława Biskupa, Męczennika, ewangelizatora z XI wieku, aż po św. Józefa Sebastiana Pelczara, zmarłego 28 marca 1924 r. Warto zaznaczyć, że ponad połowę z nich na ołtarze wyniósł papież Polak. 

Św. Alfons Maria de Liguori: Dlaczego Matka Boża jest pośredniczką między nami a Bogiem

Św. Bernard twierdzi, że tak jak do naszej zguby przyczynili się mężczyzna i niewiasta, tak przystało, by i w dziele naszego odkupienia współuczestniczyli również mężczyzna i niewiasta; to właśnie uczynili Jezus i Maryja. Bez wątpienia – mówi ten święty – wystarczyło, by sam Pan Jezus dokonał naszego odkupienia, przystało jednak, aby zarówno męska, jak i żeńska płeć miały udział w sprawie naszego zbawienia, bo jedna i druga przyczyniły się do naszego upadku. Dlatego św. Albert Wielki nazywa Maryję współpracownicą w dziele odkupienia. To samo Maryja objawiła św. Brygidzie: tak jak Adam i Ewa „sprzedali" świat za jeden owoc, tak Ona razem ze swym Synem odkupiła go jednym sercem. Bóg mógł – zauważa św. Anzelm – stworzyć świat z niczego, ale gdy świat zgubiony został przez grzech, Bóg nie chciał go ratować bez współuczestnictwa Maryi.

Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej: o cierpieniach


Dziś święto Nowego Roku. Rano czułam się tak źle, że zaledwie poszłam do sąsiedniej celi do Komunii św. Na Mszę św. iść nie mogłam, robiło mi się niedobrze, toteż dziękczynienie odprawiłam w łóżku. Tak bardzo pragnęłam iść na Mszę św., a po niej iść do spowiedzi do Ojca Andrasza, jednak czułam się tak źle, że ani na Mszę św. ani do spowiedzi iść nie mogłam, z tego powodu wiele dusza moja cierpiała.

Chrześcijaństwo w Polsce - początki

Nie wszyscy Słowianie byli tak oddaleni od źródła ewangelizacji, jak Połabianie, Morawianie lub tym bardziej Polacy; Słowianie południowi, a zwłaszcza bałkańscy mieli w pobliżu patriarchat carogrodzki. Schizma wybuchła już, lecz jeszcze nie była trwała; nawracanie tamtejszych Słowian i Bułgarów, mogło było padać i na tę i na ową stronę. Ale jak na północy przeszkadzała nawróceniom niechęć do niemczyzny, tak na Bałkanach opierano się zwierzchnictwu cesarstwa bizantyńskiego.

Życie błogosławionego Wincentego Kadłubka

Błogosławiony Wincenty Kadłubek to postać niezwykła, to pierwszy uczony i historyk dziejów ojczystych. Urodził się, w latach 1155-1160 we wsi Karwów /Kargów/ pod Stopnicą leżącą ok. 26 km od Sandomierza. Pierwsze nauki pobierał bł. Wincenty w Stopnicy, a następnie udał się do Krakowa, gdzie uczęszczał do szkoły katedralnej, w której wykładał nauki biskup krakowski, Mateusz.

1 | 
2 |