Dzięki Bogu
Promuj z nami życie i cuda Polaków wyniesionych na ołtarze.
Odbierz w prezencie wyjątkowego ebooka.
Dzięki Bogu
Telefon
Nie mężowie stanu, nie wodzowie, generalicja czy inni bohaterowie narodowi odpowiadają za utrzymanie ducha Rzeczypospolitej i Jej granic na mapach, ale… Święci. Dlaczego tak wielu z nas o tym nie wie? Bo o świętych Polakach wciąż mówi się bardzo mało.

Czas to zmienić!

Wystartowaliśmy z kampanią, w której promujemy życiorysy 12 Polaków obdarzonych szczególnymi łaskami. W tym celu stworzyliśmy książkę „Dzięki Bogu – życie i cuda dwunastu polskich

PROMUJ POLSKICH ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH:

 • w szkole
 • w rodzinie
 • w miejscu pracy
Obdarowaliśmy ebookiem „Dzięki Bogu” już ponad 6 250 osób. To nie koniec, teraz chcemy rozesłać go do 100 000 kolejnych osób! Aby to osiągnąć potrzebujemy skutecznej kampanii w mediach internetowych, dlatego każdy dobrowolnie przekazany datek przybliża nas do tego celu.

Wesprzyj akcję promującą święte postacie, a taki ebook trafi również do Ciebie!

ODBIERZ EBOOK „DZIĘKI BOGU”

„Dzięki Bogu…” to wyjątkowa, licząca 144 strony, publikacja poświęcona polskim świętym i błogosławionym. To nie tylko historia życia, posługi i cudów 12 wielkich Polaków – to także opowieść o działaniach Bożej Opatrzności i sile determinacji narodu wielokrotnie skazywanego na zagładę.
Dlaczego warto go mieć?
 • Poznasz fascynujące historie naszych wielkich rodaków
 • Nowoczesny elektroniczny format pozwoli Ci mieć go zawsze przy sobie na smartfonie lub tablecie
 • Dzięki Tobie kolejni Polacy poznają polskich świętych i błogosławionych
Tak, chcę wesprzeć akcję Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi promującą postacie polskich świętych i błogosławionych oraz otrzymać ebooka Dzięki Bogu. Przekazuję na ten cel datek w kwocie:
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

12 niezwykłych historii

Poznaj niezwykłe historie polskich świętych i błogosławionych:
12 świętych
 1. Św. Stanisław Biskup, Męczennik – jeden z głównych patronów naszej Ojczyzny
 2. Bł. Sancja Szymkowiak – patronka romanistów
 3. Św. Stanisław Kazimierczyk – patron Polski
 4. Św. Faustyna – patronka Łodzi i Ziemi świnickiej
 5. Św. Maksymilian Maria Kolbe – patron elektryków, energetyków, elektroników, krótkofalowców, honorowych dawców krwi, rodzin, uzależnionych od narkotyków, dziennikarzy, osób więzionych
 6. Św. Andrzej Bobola – patron Polski, ewangelizacji w trudnych czasach oraz kolejarzy
 7. Św. Rafał Kalinowski – patron oficerów i żołnierzy oraz Sybiraków, orędownik w sprawach trudnych i beznadziejnych
 8. Bł. Karolina Kózkówna – patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Ruchu Czystych Serc
 9. Św. Jadwiga – patronka wszystkich Polaków
 10. Św. Józef Sebastian Pelczar – patron diecezji rzeszowskiej oraz dobrych wyborów
 11. Św. Brat Albert Chmielowski – patron ludzi biednych i opuszczonych oraz twórców
 12. Św. Stanisław Papczyński – patron dzieci nienarodzonych
 
Płatności obsługuje:
Swój datek możesz przekazać również za pośrednictwem:
lub wiele innych
KLIKNIJ i poznaj pełną listę
dostępnych form płatności